Address Erkilet

Erkilet (2014).

İnsanlar; ödemiş oldukları bedelin karşılığını almak isterler.